Skip to content

Tjänster

Miljö – Avfalls och Resurshantering

tjanst_deponier

Deponier

Vi kan stötta er med alla frågor gällande deponier; till exempel konstruktionsfrågor, nya celler och sluttäckningar, masshantering, upphandling, byggledning, kvalitetssäkring, riskbedömningar, miljötillståndsansökningar m.m.

Deponigas

Detta är Åsas specialområde och hon har mycket erfarenhet av från många länder; aktiva gasuttagssystem och passiva, utredningar och riskbedömningar, modellering av gasbildning och gasspridning i GasSim.

tjanst_deponigas
tjanst_gasimark

Gas i mark (Ground Gas)

Utredningar vid gasförekomst i mark inför exploatering; gaskälla, gasmätningar, riskbedömningar och -beräkningar, rekommendationer för åtgärder och detaljprojektering av byggnadstekniska åtgärder.

Lakvatten

Lakvattenutredningar och bedömningar, vattenhantering, -behandling. Utredning av behandlingstekniker och -behov. Projektledning och byggledning av lakvattenbehandlingsanläggningar

tjanst_lakvatten
tjanst_projektledning

Projektledning

Projektledning av projekt inom avfall- och resurshantering, till exempel tillståndsansökningar och byggledning.

Outdoor Pursuits

tjanst_outdoor

Vi har många års erfarenhet av att organisera, guida och lära ut frilufts- och äventyrsaktiviteter. Matt är utbildad instruktör och/eller guide i havskajak, mountain bike, power boat/RIB, bergsvandring och klättring, trail running och rodd. Han är också certifierad naturguide på Kullaberg.

Seren AB samarbetar med andra frilufts- och äventyrsföretag i nordvästra Skåne, och tillsammans med dem kan vi sätta ihop aktiviteter och program för att ge Er den bästa upplevelsen.

We have many years of experience in organising, guiding and teaching leadership in a range of outdoor sports and activities. Matt is an instructor/guide in the following activities; sea kayaking, mountain biking, powerboat, mountaineering, trail running and rowing.

To deliver the very best experiences work in partnership with several other local organisations.

Våra samarbetspartners

Vi arbetar gärna internationellt och har erfarenhet från länder som i Storbritannien, Sverige, Danmark, Norge, Litauen, Sydafrika, Ryssland, Belarus och Polen. Arbetsspråken är svenska, engelska och franska.