Skip to content

Om Oss

Åsa Strickland

Miljökonsult inom Avfalls- och Resurshantering

bild_asas

Yrke, specialisering

Miljökonsult med över 20 års erfarenhet
Teknologie Licentiat Miljöbioteknik
Civilingenjör KemiteknikNyckelkvalifikationer

Deponigashantering (aktiv och passiv)
Markgasbedömningar
Deponi / konstruktion / sluttäckning
Lakvattenhantering
Avfalls- och resurshantering


Miljökonsult inom avfallssektorn, med specialistkompetens inom deponigas- hantering och deponiteknik.

Åsa är civilingenjör i kemiteknik och tekn.lic. i miljöbioteknik. Hon har arbetat som miljökonsult inom avfallssektorn i Storbritannien i 15 år, och är nu baserad i Sverige sedan 2014.

Åsa är inriktad på framför allt hantering och minimering av deponigasutsläpp samt miljöpåverkan av deponier. Hon har specialiserat sig på deponigasfrågor, dess klimatpåverkan och hur den kan mätas och minimeras. Hon gör deponigasmodellering, förstudier, riskbedömningar, designar och besiktigar såväl aktiva gasuttagssystem som passiva gassystem.

Åsa har bl.a. arbetat som rådgivare åt brittiska regeringen i frågor om metanutsläpp från deponier och i Sverige är hon engagerad i Energigas Sveriges teknikgrupp för biogas samt ingår i MSB expertgrupp för sanering vid kärntekniska olyckor.

I Sverige har Åsa författat flera av Avfall Sveriges deponigaspublikationer som arbetar med förbättrad deponigashantering i både aktiva deponigasuttagssystem och passiva (biowindows och biocovers) och tar fram beslutsstöd till deponiägare.

Åsa har också arbetat mycket med konstruktion av avfallsdeponier och kvalitetssäkring av dessa. Hon arbetar också med tillståndsfrågor av olika avfallsanläggningar, riskbedömningar

Hon har erfarenhet av projektledning vid konstruktion av anläggningar för hantering av lakvatten och utvinning av deponigas (IChemE, FIDIC och AMA-kontrakt). Åsa har även arbetat med komposteringsprocesser och biogasanläggningar.

I Storbritannien var Åsa med och grundade konsultföretaget Caulmert Ltd år 2009, och för sina bedrifter där tog hon emot the Young Director of the Year Award 2013. År 2014 flyttade familjen Strickland bopålarna till Sverige.

När tiden medger är hon också med i den andra delen av Seren AB och hjälper gärna till med mountainbiking guiding, RIB-körning, och havskajaksuthyrning och -instruktion. 

Matt Strickland

Experienced Guide and Instructor in Outdoor Pursuits

bild_matts

Matt är utbildad biolog med en passion för äventyr och friluftsliv. Han har spenderat hela sitt yrkesliv med att guida, instruera och leda människor i bergen och på havet.

Matt arbetade i tio år som sport- och friluftsinstruktör i Norra Wales, på Plas Menai, The National Watersports Centre for Wales. Havskajak och klättring och utbildning i bergsmiljö var de huvudsakliga sporterna, men Matt arbetade även med powerbåt körning, segling, team building, mountain bike mm. Han har även lett många havskajaksexpeditioner runt kusterna på Irland, Skottland, Wales, Spanien, Norge och såklart Sverige.

Matt arbetade därefter på motsvarande Naturvårdsverket och som rådgivare åt Walesiska och Brittiska myndigheter i navigation och rekreation innan han flyttade till Sverige 2014.

I Sverige arbetar han som brandman, men parallellt har han fortsatt sin passion med att guida och leda i utomhusmiljöer, på både berg och hav med fantastiska Kullabygden som sin bas.