Skip to content

Om Oss

Åsa Strickland

Miljökonsult inom Avfalls- och Resurshantering

bild_asas

Yrke, specialisering

Miljökonsult med 20 års erfarenhet
Teknologie Licentiat Miljöbioteknik
Civilingenjör Kemiteknik

Nyckelkvalifikationer

Deponi / konstruktion / sluttäckning
Deponigashantering (aktiv och passiv)
Lakvatten

Miljökonsult inom avfallssektorn, med specialistkompetens inom deponigas- hantering och lakvattenbehandling.

Åsa är civilingenjör i kemiteknik och tekn.lic. i miljöbioteknik. Hon har arbetat som miljökonsult inom avfallssektorn i Storbritannien i 15 år, och är nu baserad i Sverige sedan 2014.

Åsa är inriktad på avfallsfrågor, framför allt miljöpåverkan av deponier och hantering av aktiva och stängda deponier. Hon har specialiserat sig på deponigasfrågor och har bl.a. arbetat som rådgivare åt brittiska regeringen i frågor om (beräkning, rapportering och begränsningar av) metanutsläpp från deponier. Hon gör deponigasmodellering, förstudier, riskbedömningar, designar och besiktigar gasuttagssystem och passiva gassystem.

I Sverige har Åsa varit med i flera av Avfall Sveriges deponigaspublikationer som arbetar med förbättrad deponigashantering i både aktiva deponigasuttagssystem och passiva (biowindows och biocovers) och tar fram beslutsstöd till deponiägare och är även med i Energigas Svergies Teknikgrupp för biogas.

Åsa har också arbetat mycket med konstruktion av avfallsdeponier och kvalitetssäkring av dessa. Hon arbetar också med tillståndsfrågor av olika avfallsanläggningar, riskbedömningar.

Hon har erfarenhet av projektledning vid konstruktion av anläggningar för hantering av lakvatten och utvinning av deponigas (IChemE, FIDIC och AMA-kontrakt). Åsa har även arbetat med komposteringsprocesser och biogasanläggningar.

I Storbritannien var var Åsa med och grundade konsultföretaget Caulmert Ltd år 2009, och för sina bedrifter där tog hon emot the Young Director of the Year Award 2013. År 2014 flyttade familjen Strickland bopålarna till Sverige.

När tiden medger är hon också med i den andra delen av Seren AB och hjälper till med mountainbiking guiding och havskajaksuthyrning och -instruktion.

Matt Strickland

Experienced Guide and Instructor in Outdoor Pursuits

bild_matts

Matt är utbildad biolog med en passion för äventyr och friluftsliv. Han har spenderat hela sitt yrkesliv med att guida, instruera och leda människor i bergen och på havet.

Matt arbetade i tio som friluftsinstruktör i Norra Wales, på Plas Menai, The National Watersports Centre for Wales med havskajak och klättring och utbildning i bergsmiljö som sina huvudsakliga sporter, men även med powerbåt körning, segling, team building, mountain bike mm. Han har även lett många havskajaksexpeditioner runt kusterna på Irland, Skottland, Wales, Spanien, Norge och såklart Sverige.

Matt arbetade därefter på motsvarande Naturvårdsverket och som rådgivare åt Walesiska och Brittiska myndigheter i Navigation och Rekreation innan han flyttade till Sverige 2014.

I Sverige har han fortsatt sin passion med att guida och leda i utomhusmiljöer, på både berg och hav med fantastiska Kullabygden som sin bas.

Matt gained a BSc in Biology from the University of North Wales, UK, worked for ten years as an outdoor pursuits instructor at Plas Menai – The National Watersports Centre for Wales, his main sports being sea kayaking and mountain skills and climbing. He has guided many sea kayaking expeditions in the challenging tidal waters in Wales, Scotland and Ireland as well as is Norway, Spain and of course Sweden.

He then spent a further ten years working for the Environment Agency in Wales as a Technical Recreation Advisor both within the organisation and also to the Welsh Government, before moving to Sweden in 2014.

In Sweden he has continued working in the outdoor sector, mainly in and around Kullaberg.

He has become a part-time fireman with Räddningstjänsten Höganäs, and also works as a translator of technical environmental documents from Swedish to English.

His passion is guiding people in all sorts of challenging environments.